GRUP MUNICIPAL

El Grup Municipal Socialista al Ajuntament de Meliana está format per les següents regidores:

 

 

Esther Garcia Marciano de Queiroz. Regidora del grup municipal PSPV-PSOE. 5e Tinent Alcalde. Esports i Salut.

susana

Susana Marín Traura. Regidora del grup municipal PSPV-PSOE. 2a Tinent Alcalde. Educació, Igualtat i Joventut.